Bærekraft

Kontakt oss

Tre er verdens mest miljøvennlig råvare

Også når det gjelder klimaregnskapet ditt, er vi vanskelig å unngå – emballasje laget av nordisk bartre er gull verd for din grønne bunnlinje

Bærekraftig skogbruk

Vi har bare trevirke som kommer fra bærekraftig skogbruk, der veksten er større enn innhøstingen. Samtidig slipper ikke trærne i vår produksjon ut mer CO2 enn da de vokste opp. Så når du velgere Aven Holmestrand, velger du også en mer bærekraftig fremtid. Samtidig sørger vi for at det ikke blir avfall i produksjonen, da rester fra sagbruket vårt foredles til briketter som brukes

  • Tre er CO2-nøytralt i sin livssyklus

  • Tre er både sterkt og fleksibelt

  • Tre er lett å behandle

  • Tre er hygienisk

  • Tre kan brukes eller resirkuleres

Troverdighet handler i stor grad om åpenhet

EPD’ene utarbeides i henhold til ISO-standard 14025 (miljømerker og deklarasjoner type III) på hver pall du kjøper fra oss med tilhørende leveringsadresse, og dette er din garanti for en pålitelig beregning av klima- og miljøpåvirkning. Fasene er delt inn i kategorier:

  • Produksjonsfase – utvinning og bruk av råvarer og energi for å produsere de ferdige pallene basert på bedriftsspesifikke data.
  • Bruksfase – distribusjon og bruk av pallene (inkludert vedlikehold, reparasjon og utskifting)
  • Utløpsfase – resirkulering eller avhending av paller
Tre prikker

Bærekraftige valg

EPD lar deg sammenligne miljøpåvirkningen ved å bruke forskjellige produkter, slik at du kan ta de mest bærekraftige valgene.

Kort fortalt er en EPD et dokument som på en transparent måte synliggjør pallens innvirkning på miljøet fra start til slutt. Eller til en ny begynnelse – slik det ofte er med tre.

Som medlem av Grønt Punkt Norge tar vi vårt lovpålagte produsentansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Produsentansvar innebærer at vi som produsent av treemballasje tar ansvaret for våre produkter gjennom hele livsløpet, også når det blir til avfall. Dette gjør vi via vederlag for vår produksjon av ny emballasje til Returselskapet Treretur AS under Grønt Punkt Norge