Redegjørelser for Aven Holmestrand AS

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 01. juli 2022.  


Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandører.

Aven Holmestrand AS er omfattet av lovens virkeområde jf. Åpenhetsloven §§2 og 3.

 

Vårt driftsområde er produksjon og salg av paller og treemballasje nasjonalt. Innsatsfaktorene er i all hovedsak innkjøp fra norske leverandører. Driften omfatter også noe egenimport av produkt og innsatsfaktorer fra Skandinavia og EU.

 

Hovedansvaret for oppfølging og etterlevelse av Åpenhetsloven er plassert hos ledelsen i Aven Holmestrand AS

 

 

Her kan du se redegjørelse for aktsomhetsvuderinger i Aven Holmestrand AS publisert 28. juni 2024

Karin Kvernberg

HMS & Kvalitetsansvarlig

970 53 740