Om oss

Snart 100 års erfaring med å skreddersy emballasje etter kundens behov.

Kontakt oss

Fra lokalt sagbruk til Norges største produsent av treemballasje 

Aven Holmestrand AS består i dag av en administrasjon og tre produksjonsavdelinger, Holmestrand, Thingstad og Solvang samt en leieprodusent i Verdal Fengsel.

Siden 2008 har vi vært Aven Holmestrand AS, men vår historie startet allerede 80 år tidligere, i 1928, da Heine Aven sr. startet sitt ambulerende sagbruk i Holmestrand. 

I 1958 begynte vi å produsere og levere treemballasie til Hydro Aluminium i Holmestrand. 10 år senere, i 1968, overtok Magne Aven virksomheten etter sin far og dannet Aven AS.

Fra 2006 var vi eid av Forsaträ AB fra Sverige, men fra 2015 har Aven Holmestrand AS vært en del av DTE (Dansk træemballage as.) DTE er nå Skandinavias største spesialist innenfor treemballasie med 14 produksjonsfasiliteter fordelt i Danmark, Norge og Sverige. 

Vi har emballasjeløsningene du leter etter

Produksjonen av våre produkter skjer på flere steder i Norge. Dette gir oss mulighet til å kunne levere dine produkter raskt, uansett hvor du befinner deg. Aven Holmestrand AS utvikler spesialemballasje, lastpaller, transportstøtter, karmer og emballasjekasser i tre, kryssfiner og papp til kunder i hele Norge.

Kontakt oss gjerne for spørsmål og kjøpsinformasjon.

Kontakt oss

Med kvalitet i fokus

Vi i Aven stiller høye krav til oss selv, både når det gjelder kvalitet og leveringssikkerhet. Dette har ført til at mange virksomheter på tvers av Norge har vært trofaste kunder av oss i flere tiår. Vi jobber aktivt for å sikre høyest mulig kvalitet på våre produkter og leveranser, og vi ønsker alltid å legge til rette for et langvarig samarbeid med våre kunder.

Som arbeidsplass jobber vi kontinuerlig med sikkerhet, bærekraft og miljø

Vi setter fokus på at alle aktiviteter, tjenester og produksjon av varer i vår kjernevirksomhet skal preges av en felles aktiv innsats for lavest mulig grad av miljøpåvirkning. I samarbeid med våre ansatte, kunder, leverandører og myndigheter, sikter vi på en miljøvennlig tilnærming til vårt arbeid, samtidig som vi overholder alle gjeldende lover og krav som selskapet forholder seg til. Aven er miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden.

Tre prikker

Gjenbruk og resirkulering

Vi jobber aktivt med å legge til rette for en miljøvennlig tilnærming til vår virksomhets beskjeftigelser. Vårt mål er at produktene vi kjøper, produserer og selger i størst mulig grad skal gjenbrukes, resirkuleres eller bortskaffes med minst mulig ressursbruk, og uten skadelig miljøpåvirkning.

Sertifikater

Aven Holmestrand AS har følgende sertifiseringer:

ISO 9001; Kvalitetsledelse
 ISO 14001; Miljøledelse
ISO 45001; Arbeidsmiljøledelse

Vi har også:

Godkjenning av Mattilsynet for produktmerking i henhold til ISPM15
Medlemskap i Grønt Punkt Norge AS
Sølvmedalje hos EcoVadis Sustainability Rating
 Mulighet til å tilby EPD (Enviromental Product Declaration)/ miljødeklarasjon for våre produkter

Aven er lisensiert av Mattilsynet for å kunne merke produktene i henhold til ISPM15.

Aven er lisensiert iht. Achilles Supplier Information & Supply Chain Management.

Forretningside og kjerneverdier

Konserntankegang

Som en del av DTE-konsernet, gjelder prinsippet om nærhet til kunden uansett om kunden er dansk, svensk eller norsk. Vi er sterke gjennom vårt nærvær i den sydlige delen av Skandinavia, og sammen gir dette en leveransesikkerhet for våre kunder som ingen andre i denne delen av Europa kan matche.

Forretningside

Vi skal framgangsrikt utvikle, produsere og selge trebaserte lastebærere og emballasje til industrikunder i Norge og Sverige, med høye krav på kvalitet, leveringssikkerhet og funksjon.

Kjerneverdier

Vi lytter til våre kunder og utvikler produkter som gir et bærekraftig avtrykk. Sammen med våre søsterbedrifter i Norge skal vi være den ledende produsenten av emballasjeløsninger i tre i Norge.