Brukt / Returpaller

Kontakt oss

Vi kjøper og selger brukte EUR-paller

Mange har behov for en kraftig fireveis pall, men ikke alle trenger nyproduserte paller. Vi kjøper derfor brukte EUR-paller, og kan stå for henting om ønskelig. Disse selges igjen i en A-, B- og C-sortering

  • Brukte EUR-paller
    14/07/2023 - Aven Holmestrand AS
    Brukte EUR-paller

    EUR-pallen er en av de mest brukte lastebærere ved frakt og transport i Skandinavia og Europa for øvrig, og har flere hunder millioner paller i daglig rotasjon. Europallen er bygget og leveres etter spesifikke mål, og produseres i henhold til de krav som fremkommer i gjeldende EU-forskrifter

    Les mer