Brukte EUR-paller

Brukte EUR-paller

EUR-pallen er en av de mest brukte lastebærere ved frakt og transport i Skandinavia og Europa for øvrig, og har flere hunder millioner paller i daglig rotasjon. Europallen er bygget og leveres etter spesifikke mål, og produseres i henhold til de krav som fremkommer i gjeldende EU-forskrifter

EUR-pallen er godt egnet til transport på truck, i lastebil og jernbanevogner, samt til pakking i reoler og containere.

Vi selger og kjøper brukte EUR-paller

Mange har behov for en kraftig fireveis pall, men ikke alle trenger nyproduserte paller. Vi selger brukte paller både A-, B-, og C-sortering

Har du overskudd av paller?

Vi er også kjøpere av brukte EUR-paller, og kan stå for henting om ønskelig. Ta kontakt med Aven Holmestrand dersom du ønsker å kjøpe brukte EUR-paller, eller kvitte deg med overskytende.

Vi leverer også nye EUR-paller, se produktet her